מסלולי ראיה

האם פגיעה מוקדית בסיבי החומר הלבן במוח משפיעה על תקינות חומר לבן שכן? האם לפגיעה מוקדית השפעה על חלקי הסיב האחרים? האם פגיעה יכולה להשפיע גם על סיבי החומר הלבן שנמצאים מעבר לסינפסה (השפעה פוסט-סינפטית)? והאם יש קשר לטיב הנזק: נזק למעטפת המיאלין של הסיב או נזק לסיב עצמו?

בהיותם מערכת מוגדרת של סיבים, מסלולי הראייה מהווים מודל טוב לבדיקת השפעתו של נזק מוקדי על המערכת כולה.

במעבדה אנו משתמשים בשיטות של DTI (Diffusion Tensor Imaging) וטרקטוגרפיה בכדי לשרטט את סיבי החומר הלבן במוח ובכדי למדוד את תקינות ההולכה לאורך הסיבים אצל אוכלוסיות חולים ובריאים.

 במחקר שערכנו על חולים לאחר אירוע של דלקת בעצב הראיה הדגמנו שנזק מוקדי לסיב משפיע על המשך הסיב (דגנרציה וולארינית). לעומת זאת, השפעה פוסט-סינפטית לא הודגמה (Raz et al., AAN abstract 2013).

visual pathways1