פלסטיות

פגיעות נוירולוגיות משמעותיות עשויות להתרחש עקב נזק מוחי או פגיעה בקלט החושי למוח. פגיעות אלה נובעות מהפרה של האינטראקציה התקינה בין אזורי הרשת העצבית. התפיסה המסורתית הינה כי רוב הנוירונים והקשרים ביניהם מתפתחים בגיל צעיר. חילוקי דעות קיימים לגבי יכולתה של המערכת להתארגן מחדש לאחר פגיעה בגיל מבוגר. הבנת יכולותיה ומגבלותיה של מערכת העצבים לתקן עצמה לאחר נזק היא בעלת משמעות קלינית אדירה.

במעבדה אנו חוקרים תהליכי פלסטיות מוחית במוח המבוגר בעקבות נזק למערכת העצבים המרכזית או למערכת הראיה ההיקפית. אנו עוסקים בפגיעות כתוצאה מנזק לרשתית, לעצב הראייה, לכיאזמה, למסלולי הראייה הפוסט-כיאזמטיים, ולאזורי הראייה המוחיים. אנו בודקים תהליכים הקשורים לראורגניזציה מרחבית, המפצה על ירידה בכמות המידע הראייתי המגיע אל המוח (Levin et al., Neuron 2010, Raz et al., JNNP 2010), ותהליכים הקשורים לראורגניזציה טמפורלית, המפצה על האטה בהגעת המידע הראייתי למוח (Levin et al., AAN abstract 2013).