תזונה ומוח

במחקר זה אנו שואפים לזהות את האזורים המגיבים למזון ולבחון את השפעתם של הורמונים על פעילות אותם אזורים. נשווה בין הפעילות אצל שמנים ורזים וכן את הפעילות בזמן רעב לפעילות בשובע. בשלב הבא נבחן את השינויים במערכת בתגובה לניתוח לקיצור קיבה.