research_top_right

התפתחויות מדעיות מעטות היו פורצות דרך יותר מהיכולת להדמות את המוח האנושי הער והמתפקד. אין ספק ששיטת ההדמיה המגנטית התפקודית (fMRI) האומדת את השינויים ההמודינמיים המוחיים בעת ביצוע מטלות פיסיות או מנטליות שונות היא זו שמשכה בשנים האחרונות את מירב תשומת הלב של קהילת מדעי המוח. השיטה זמינה, אינה חודרנית, בעלת רזולוציה מצוינת במרחב ובזמן, ומאפשרת לנו ללמוד על המוח ברמה הכלל-מערכתית. יתרונות אלה הפכו אותה תוך כעשור לשיטה המובילה במדעי המוח ההתנהגותיים.

ביחידה אנו משתמשים בכלי מחקרי רב-עצמה זה על מנת לבחון שאלות על תגובת המוח למצבים קליניים שונים.