בדיקה טרום ניתוחית

בדיקת ההדמיה התפקודית מאפשרת זיהוי אזורי פעילות מוחיים וכן סיבי חומר לבן המקשרים בין אזורים אלו. זיהוי אזורי הפעילות והסיבים טרום ניתוח הוא בעל חשיבות גבוהה וזאת על מנת למנוע פגיעה בתפקודים חיוניים כגון שפה ותנועה. אף שקיים ידע רב לגבי מיפוי המוח, המיקום המדויק של כל איזור שונה מאדם לאדם ועל כן לקראת ניתוח יש צורך במיפוי תפקודי. בנוסף, בדיקת ה-fMRI מאפשרת קביעת דומיננטיות שפתית של המוח באופן שאינו חודרני.

יחידת ההדמיה התפקודית עובדת בתיאום עם הנוירוכירורגים ובדיקה ספציפית מותאמת לכל חולה לפי הניתוח המתוכנן. חשוב גם להתאים את הבדיקה ליכולות הנבדק: קיימות בדיקות המותאמות לילדים וכן גרסאות בשפות שונות.

tumor

 

התוצאות משמשות הן בהחלטה האם לבחור לנתח, הן בתכנון הניתוח, והן במהלך הניתוח. אנו מספקים לרופא המנתח מפה עם אזורי הפעילות והסיבים הרלוונטיים הנמצאת במערכת הניווט, כך שהמנתח יכול לראות את היחס בין אזור הניתוח ואזורי הפעילות החשובים תוך כדי ביצוע הניתוח (בתמונה – סיבי הSLF שקשורים למערכת השפה מקיפים גידול באונה הקדמית).

 

במהלך הבדיקה החולה יתבקש לבצע מטלות שונות, כגון להזיז את ידיו ורגליו, להתבונן בתמונות, לקרוא ולייצר משפטים. זיהוי אזורי פעילות מחייב שיתוף פעולה של החולה– ללא ביצוע של המשימות לא ניתן יהיה להשתמש בבדיקה. לפני הבדיקה אנו מתדרכים את החולה ומוודאים שאין כל קושי בביצוע המשימות.

בסיום הבדיקה התפקודית אנו מבצעים כמה סריקות מבניות וסריקת DTI לזיהוי סיבי החומר הלבן.

סך זמן הבדיקה נע בין 40 דקות לשעה וחצי לפי הצורך. איכות תוצאות הבדיקה תלויות בשיתוף הפעולה של החולה כמו גם בסוג הפגיעה ובמיקומה.

 למידע נוסף לחולים לקראת ניתוח