אודות

יחידת ההדמיה התפקודית משלבת עבודה קלינית ומחקר רב-תחומי. הבנת המוח האנושי הבריא והחולה ומיפוי אזורי הפעולה מתבצעים בשיטות הדמיה מגנטית מתקדמות, כמו גם בבדיקות התנהגותיות ואלקטרופיסיולוגיות.

היחידה מציעה שירות קליני הכולל שירות אבחנתי טרום ניתוחי, הערכת מודעות בחולים הנמצאים במצב כרוני וגטטיבי, והערכת הפרעות ראייתיות שמקורן עצבי.

המחקר ביחידה עוסק בהיבטים המוחיים של מצבים קליניים שונים כפי שהם באים לידי ביטוי בהדמיה מוחית תפקודית.  דגש מושם על מחקר בסיסי באוכלוסיות חולים.

המערכת העיקרית הנחקרת במעבדה היא המערכת הראייתית. נבחנים ההיבטים הקורטיקלים הקשורים בתגובה לנזקים פריפריים במערכת הראיה. כמו כן, בשיתוף פעולה עם המחלקה לפסיכיאטריה אנו בוחנים היבטים מוחיים של מחלות נפשיות .

 היחידה, המאוישת באנשי מחקר בסיסי, נמצאת בתוך המחלקה הנוירולוגית ומעורבת בעשייה הקלינית השוטפת בבית החולים.  השילוב בין היכולת המחקרית לקליניקה מאפשר מחקר משמעותי בעל אופק יישומי מחד ומצוינות קלינית מאידך.